Πλατφόρμα... σκιαγράφησης των μέτρων που έλαβαν οι χώρες για τον κορωνοϊό!

Κορωνοϊός = Έρευνα

Κείμενο: Κατερίνα Ανδρομιδά

Ο κορωνοϊός έθεσε στο επίκετρο του ενδιαφέροντος και το ζήτημα της λειτουργικότητας των δομών υγείας. Ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δεν θα μπορούσε να μην αποτελέσει αιτία για περισσότερη έρευνα...

Γι' αυτό, έχει ήδη δημιουργηθεί μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που χαρτογραφεί την απόκριση των συστημάτων υγείας διεθνώς απέναντι στην πανδημία του νέου κορωνοϊού  Covid- 19 (https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx) για τη φιλοξενία σχετικών αναφορών από τις 53 χώρες-μέλη του ΠΟΥ.

Τη πρωτοβουλία για την έρευνα έλαβε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Πατατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας.

Η πλατφόρμα αυτή παρέχει μια σαφή επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα διαφορετικά συστήματα υγείας ανταποκρίνονται στην πρόκληση του COVID-19, την διεξαγωγή συγκρίσεων ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες και επισημαίνει τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα συστήματα υγείας, οριοθετώντας με αυτόν τον τρόπο τις μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις. Η πλατφόρμα αυτή θα ανανεώνεται με συστηματικό τρόπο για τους επόμενους τρεις μήνες τουλάχιστον, με στόχο την οργάνωση και παροχή της πληροφορίας αλλά και την καθοδήγηση του κοινού και των φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε συνδέσμους με αξιόπιστα δεδομένα και επιστημονικά άρθρα.

Η Ελλάδα, ανταποκρινόμενη σε αυτήν την πρόσκληση, συμμετείχε στο έργο με τη δημοσίευση και ανάρτηση έγκυρης και επιστημονικής πληροφόρησης αναφορικά με τα μέτρα και τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μέχρι σήμερα

(https://www.covid19healthsystem.org/countries/greece/countrypage.aspx).

Οι θεματικές που καλύπτονται αφορούν την πρόληψη της μετάδοσης, την εξασφάλιση επαρκούς φυσικής υποδομής και εργατικού δυναμικού, την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τα σχήματα χρηματοδότησης, τον τρόπο διακυβέρνησης και τα μέτρα που ελήφθησαν σε άλλους τομείς εκτός του τομέα της υγείας.

Η τετραμελής ομάδα των ερευνητών που είναι υπεύθυνοι για την Ελλάδα είναι:

 Χαράλαμπος Οικονόμου Πάντειο Πανεπιστήμιο

Δάφνη Καϊτελίδου, ΕΚΠΑ

Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου, ΕΚΠΑ

Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, Υπουργείο Υγείας