Εργασία - Επιχειρείν

Θ.Τόκης Β. Κυριμκυρίδης (νέοι που επιχειρούν): Με το useberry, οι προγραμματιστές μπορούν εύκολα να διαπιστώσουν εάν η εφαρμογή τους είναι εύχρηστη και κατανοητή από τους χρήστες.

Μας μιλάνε για το useberry, που μπορεί να μετατρέψει το user-testing από μια κοστοβόρα και αργή διαδικασία σε μια απλή, γρήγορη και μετρήσιμη διαδικασία.

Περισσότερα