Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζονται σε ποια πανεπιστήμια


Παράταση για τις 30/9/2023 έλαβε η πρόσκληση που έληγε την ερχόμενη Τρίτη 28 Μαρτίου για τα ΑΕΙ προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις για να λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους ύψους 52 εκ.€ για υποδομές και εξοπλισμό σε χώρους σίτισης και αγορές ακινήτων προκειμένου να γίνουν φοιτητικές εστίες.

Η σχετική πρόσκληση τροποποιήθηκε σήμερα αλλά έχει εκδοθεί από τον Οκτώβριο του 2022. Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 52.000.000,00.€

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΠΣ ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 26/10/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 28/03/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων)

Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζονται

  1. Αγορές ακινήτων για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται αγορές ακινήτων (εδαφικών εκτάσεων ή/και κτηρίων), με οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών "με το κλειδί στο χέρι"), που θα εξυπηρετούν τα ΑΕΙ για την κάλυψη των αναγκών σε φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης και την αύξηση της δυναμικότητας τυχόν υφιστάμενων δομών.
  2. Μελέτες υποδομών για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως μελέτες για την ανέγερση νέων ή/και τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ.
  3. Έργα υποδομών για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως έργα για την ανέγερση νέων ή/και τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ. Στην κατηγορία αυτή δύναται να περιληφθεί και η προμήθεια εξοπλισμού των υποδομών αυτών ή/και η βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου εξοπλισμού.
  4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως προμήθειες εξοπλισμού για τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή/και νέων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ.

Ποια ΑΕΙ αφορά

  • ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. • ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ • ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ • ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ • ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ • ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Η πρόσκληση ΕΔΩ

ΠΗΓΗ