Αναλυτικά όσα αποφασίστηκαν στη συνεδρία


1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην υπ. αριθμ. 1104/30-3-2021 Συνεδρία της, συζήτησε το θέμα του εκπαιδευτικού έργου δίνοντας βαρύτητα στην πραγματοποίηση των εργαστηρίων, των κλινικών ασκήσεων και της πρακτικής άσκησης που απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, καθώς και όλων των εμπλεκομένων υπαλλήλων σε αυτά. Η συνεχιζόμενη απαγόρευση και αναστολή, λόγω πανδημίας, των παραπάνω δράσεων, έχει αφήσει σημαντικά κενά στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το τρέχον έτος.

2. Η Σύγκλητος, κατανοώντας την επιτακτική ανάγκη υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου με φυσική παρουσία και αποσκοπώντας στην επιτυχή ολοκλήρωσή του, επισημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Πολιτεία, ώστε το Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει με ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό, ζητάμε να προχωρήσει άμεσα ο εμβολιασμός όλου του προσωπικού, που εμπλέκεται σε εργαστηριακά και κλινικά μαθήματα, καθώς και να πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι (rapid test) όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση. Επίσης, ζητείται η οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος, για να αντιμετωπιστούν οι επιπλέον λειτουργικές ανάγκες του.

3. Η Σύγκλητος καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα συνδράμει με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος σε αυτή την κατεύθυνση, υλοποιώντας μια σειρά μέτρων, τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου με τη φυσική παρουσία καθηγητών, φοιτητών και εργαζομένων.

4. Στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου, η Σύγκλητος αποφάσισε να μην προσδιορίσει συντελεστή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ), παρά μόνο τον βέλτιστο αριθμό εισακτέων για τα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα ορισμένων Τμημάτων, τα οποία σε προηγούμενες πανελλήνιες εξετάσεις είχαν χαμηλή βάση εισαγωγής, ενέκρινε τις προτάσεις αυτών των Τμημάτων να υιοθετήσουν συντελεστές κάτω του 1.0. Οι επιλογές αυτές έγιναν υπό την πίεση που δημιουργεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν στηρίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια.