''Δυστυχώς και παρ' όλες τις ενέργειες του Πανεπιστημίου Πατρών η απαραίτητη τροπολογία δεν έχει ψηφισθεί ακόμα''


Τον «κώδωνα» του κινδύνου κρούει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς όπως δηλώνει λήγουν οι συμβάσεις των καθαριστριών, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε μία κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία, σε μία περιοχή που πλήττεται έντονα από την πανδημία. Επιπλέον, καλεί τα αρμόδια υπουργεία να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας καθώς οι συμβάσεις των καθαριστριών λήγουν στις 9 Μαρτίου. Όλα όσα αναφέρει ο Πρύτανης:

"Το Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Οκτώβριο του 2020, είχε προωθήσει στα αρμόδια Υπουργεία την προκήρυξη για τις καθαρίστριες των οποίων οι συμβάσεις λήγουν σταδιακά από τις 9 Μαρτίου 2021. Δυστυχώς και παρ' όλες τις προσπάθειες της Πρυτανικής Αρχής η υπογραφή για την προκήρυξη έγινε τον Φεβρουάριο του 2021.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αμέσως προώθησε τα σχετικά με την προκήρυξη στον ΑΣΕΠ. Από τις αρχές του 2021 έχει ενημερώσει τους αρμόδιους για όλη την κατάσταση και είχε ζητήσει παράταση των συμβάσεων μέχρι 31 Μαΐου 2021, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της προκήρυξης. Δυστυχώς και παρ' όλες τις ενέργειες του Πανεπιστημίου Πατρών η απαραίτητη τροπολογία δεν έχει ψηφισθεί ακόμα, με αποτέλεσμα από την επόμενη Τρίτη να λήγουν σταδιακά οι συμβάσεις εργασίες του προσωπικού καθαριότητας.''