''Αντιβαίνει στο αυτοδιοίκητο ο νόμος Κεραμέως''Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη  2 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης σύσκεψη μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών και των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του Φοιτητικού Συλλόγου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο τις επιπτώσεις της εφαρμογής του Ν. 4777/21 και των τρόπων αντιμετώπισης τους.

Μετά από εκτενή διάλογο και ανταλλαγή απόψεων οι συμμετέχοντες κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα και αποφάσεις:

1. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο νόμος, και ιδιαίτερα όσον αφορά τα άρθρα 12-18, αντιβαίνει το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου.

2. Η εφαρμογή του νόμου και ειδικότερα η μόνιμη παρουσία της αστυνομίας εντός των ΑΕΙ δεν πρόκειται να λύσει κανένα από τα προβλήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας, αντίθετα θα οδηγήσει σε συνθήκες έντασης και στην τελική απαξίωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Αυτό άλλωστε κατέστη σαφές από τα πρόσφατα γεγονότα στο ΑΠΘ και τις εικόνες ντροπής οι οποίες στιγματίζουν το ίδρυμα.

3. Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΓΠΑ είναι πεπεισμένη ότι η εφαρμογή του νόμου θα προσκρούσει σε αναχώματα, θεσμικά και λειτουργικά, τα οποία θα καταστήσουν την υλοποίηση του αδύνατη. Παράλληλα εκτιμά ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε η αδυναμία εφαρμογής του νόμου να χρεωθεί στις Διοικήσεις των ΑΕΙ, ενόψει μάλιστα και της φημολογούμενης επαναφοράς των Συμβουλίων Διοίκησης.

4. Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΓΠΑ αναγνωρίζει πλήρως την αναγκαιότητα φύλαξης του προσωπικού και των εγκαταστάσεων με προσωπικό του Πανεπιστημίου, όπως έχει άλλωστε αποτυπωθεί στη σχετική απόφαση της Συγκλήτου. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει απόλυτα τη διασφάλιση της ελευθερίας του λόγου, της διεξαγωγής διαλόγου και της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου με ειρηνικά μέσα και κανόνες οι οποίοι πρέπει να περιγράφονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς των ΑΕΙ.

5. Ζητά, τέλος, από το Υπουργείο Παιδείας την άμεση θέσπιση όλων εκείνων των μέτρων τα οποία θα επιτρέψουν την έναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα στο σκέλος των εργαστηριακών ασκήσεων και την επιστροφή των φοιτητών και των διδασκόντων στον φυσικό τους χώρο.