Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό “USNews”


Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει συμπεριληφθεί στον πίνακα των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως “BEST GLOBAL UNIVERSITIES” για το 2021 σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό “USNews”.

Συγκεκριμένα το ΔΠΘ κατέλαβε την 1.378η θέση μεταξύ των 1.748 Ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Η κατάταξη του US News για τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο δημιουργήθηκε προκειμένου να μπορούν να συγκριθούν παγκοσμίως.

Από το σύνολο των πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο η τελική συνολική κατάταξη των 1.748 καλύτερων Πανεπιστημίων καλύπτει εύρος 86 χωρών.

Σημειώνεται ότι η κατάταξη βασίζεται σε στοιχεία της Clarivate’s Web of Science (InCitesTM research analytics solutions) για την πενταετία 2014-2018.