Μία διοργάνωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που έγινε θεσμός


Το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection Of Disability in art» με ακρωνύμιο RoDi, βάσει της υπ’ αριθμ. 19/22-4-2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου, αποτελεί θεσμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις 3-10 Δεκεμβρίου.

festref.jpg

Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία μέσω της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ’ οιονδήποτε ρόλο αυτά επιθυμούν, ως ηθοποιοί, σκηνοθέτες, εθελοντές ή απλώς, ως θεατές. Έτσι, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του Φεστιβάλ, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία έρχεται σε επαφή, κινείται και συνυπάρχει με άτομα χωρίς αναπηρία στο ευρύτερο οικοσύστημα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεταβολή των απόψεων και στάσεων, ειδικά των νέων, για την αναπηρία και, ως εκ τούτου, στην κοινωνική αλλαγή.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, και αναφορικά με το 3ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection Of Disability in art», η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, συνεκτιμώντας τα δεδομένα που επιβάλλουν τη ριζική μεταβολή του τρόπου σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων παγκοσμίως, έλαβε την απόφαση να προχωρήσει στη διοργάνωση σε διαδικτυακή (online) μορφή, με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις να διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν προς όλους. Η εν λόγω απόφαση βασίζεται στην αναγνώριση της υποχρέωσης του Φεστιβάλ προς τους αναπήρους και προς όλους που εκπροσωπούν τη διαφορετικότητα για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του και της υποστήριξης, με αυτόν τον τρόπο, του ιδεώδους της κοινωνικής συμπερίληψης, αλλά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εν γένει.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection Of Disability in art» στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Φεστιβάλ.Το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection Of Disability in art» με ακρωνύμιο RoDi, βάσει της υπ’ αριθμ. 19/22-4-2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου, αποτελεί θεσμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις 3-10 Δεκεμβρίου.

Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία μέσω της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ’ οιονδήποτε ρόλο αυτά επιθυμούν, ως ηθοποιοί, σκηνοθέτες, εθελοντές ή απλώς, ως θεατές. Έτσι, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του Φεστιβάλ, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία έρχεται σε επαφή, κινείται και συνυπάρχει με άτομα χωρίς αναπηρία στο ευρύτερο οικοσύστημα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεταβολή των απόψεων και στάσεων, ειδικά των νέων, για την αναπηρία και, ως εκ τούτου, στην κοινωνική αλλαγή.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, και αναφορικά με το 3ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection Of Disability in art», η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, συνεκτιμώντας τα δεδομένα που επιβάλλουν τη ριζική μεταβολή του τρόπου σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων παγκοσμίως, έλαβε την απόφαση να προχωρήσει στη διοργάνωση σε διαδικτυακή (online) μορφή, με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις να διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν προς όλους. Η εν λόγω απόφαση βασίζεται στην αναγνώριση της υποχρέωσης του Φεστιβάλ προς τους αναπήρους και προς όλους που εκπροσωπούν τη διαφορετικότητα για τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του και της υποστήριξης, με αυτόν τον τρόπο, του ιδεώδους της κοινωνικής συμπερίληψης, αλλά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εν γένει.

Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection Of Disability in art» στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Φεστιβάλ.