Και αξίζει συγχαρητήρια


Νέα πρωτοβουλία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την entreTime με σκοπό την εκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θέτοντας ως παιδαγωγική μέθοδο την επιχειρηματικότητα.

Εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη ενώνονται και συν δημιουργούν μέσω του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού προγράμματος.

Το Δελτίο Τύπου:

Το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Train-the-Trainers στην Επιχειρηματικότητα πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε το πρώτο πρόγραμμα Train-the-Trainers στην επιχειρηματικότητα για λογαριασμό της πρωτοβουλίας entreTime της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε Καθηγητές Πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη που θα ήθελαν μέσα από τα μαθήματά τους σε οποιοδήποτε τομέα σπουδών να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες και έναν ανοικτό τρόπο σκέψης στην επιχειρηματικότητα (Entrepreneurial Competences). Η συγκεκριμένη δράση όπως και αυτές που θα ακολουθήσουν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την εκπαίδευση στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα τα επόμενα χρόνια.

Ακολουθώντας μια ξεχωριστή φιλοσοφία που θεωρεί την επιχειρηματικότητα ως μια μοναδική παιδαγωγική μέθοδο διδασκαλίας («διδασκαλία μέσω της επιχειρηματικότητας») το πρώτο πιλοτικό Train-the-Trainers περιείχε μία σειρά από ομιλίες, διαλέξεις και workshops σχεδίασης καινοτόμων ιδεών και ανάπτυξης επιχειρηματικού τρόπου σκέψης. Τη διεξαγωγή του προγράμματος στην Αθήνα συντόνισε η ομάδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα entreTime.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Αντιπρυτάνης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και καθηγητές και διευθυντές μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ και άλλων Πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν με φυσική παρουσία 25 άτομα (βάσει περιορισμών λόγω COVID-19), ενώ πολλοί άλλοι συμμετείχαν διαδικτυακά.

Χαιρετισμό κατά την έναρξη του προγράμματος απεύθυνε η Dana Adriana Puia Morel ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζοντας τη σημασία που έχει για όλη την Ευρώπη και την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) η ανάπτυξη επιχειρηματικού τρόπου σκέψης και δεξιοτήτων από όλους τους νέους. Επίσης ο Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΟΠΑ, εξέφρασε την πρόθεση του ΟΠΑ να υποστηρίξει ενεργά τη δράση αυτή ως μέλος του δικτύου entreTime. Το διήμερο Train-the-Trainers υποστηρίζεται μεταξύ άλλων και από το πρόγραμμα HEInnovate και οι εισηγητές του είναι στο σύνολό τους μέλη-experts της επιτροπής HEInnovate.