Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοίνωσε παράταση...


Το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Mediterranean Studies” του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι οι Μεσογειακές Σπουδές. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο (αποτελούμενο από τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Κοινωνιολογίας και των Πολιτισμικών Σπουδών) των «Σπουδών Περιοχής» στη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο μελέτης των πολιτικών και κοινωνικό−οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή της Μεσογείου, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας τους μέσα στο σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό τοπίο.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Μεσογειακές Σπουδές».

Το ΠΜΣ “Μεσογειακές Σπουδές” πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια:
 της Μπολόνια (Ιταλία)
 Inalco (Γαλλία)
 Yaşar (Τουρκία)
 Νεάπολις Πάφου (Κύπρος)
 Olympia Summer Academy (Ελλάδα)

Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου στην Αγγλική Γλώσσα.

Παράταση αιτήσεων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.