Στην Ιστορία της Τέχνης, στις Βυζαντινές σπουδές & Ιστορία και Αρχαιολογία


Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ερευνητική ειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι απόφοιτοί του έχουν τα ουσιαστικά και τυπικά εφόδια να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Το Τμήμα προσφέρει αυτή την περίοδο τρία (3) Δωρεάν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

Τα Προγράμματα αυτά είναι:

1. Ιστορία της Τέχνης

Το Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας της ευρωπαϊκής και νεότερης ελληνικής τέχνης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις, εξοικείωση με τις ερμηνευτικές μεθόδους και τις τεχνικές ανάλυσης των έργων τέχνης και καλλιεργώντας παράλληλα τη διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων της Ιστορίας της Τέχνης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί με τη διδασκαλία παραδειγματικών θεμάτων μεγάλης ιστορικής εμβέλειας, να αναδείξει την πολυεδρικότητα τόσο των ίδιων των καλλιτεχνικώνφαινομένων όσο και τη συνθετότητα των μεθόδων προσέγγισής τους

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:30 στην αίθουσα 56 του Τμήματος, στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου, Ρέθυμνο.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.

 


2. Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές

Το Π.Μ.Σ. στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» επιδιώκει να διευρύνει τις γνώσεις και να εμβαθύνει στη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού του Μεσαιωνικού κόσμου, αφενός μεν δηλαδή του Βυζαντίου, αφετέρου δε της δυτικής Ευρώπης, με παράλληλη αναφορά, όταν κρίνεται εφικτό, τόσο στις περιοχές της βόρειας Βαλκανικής όσο και της ανατολικής Μεσογείου. Δεδομένης της αλληλεξάρτησης των βασικών βυζαντινολογικών κλάδων και του κλάδου της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης οργανώνεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα τριών κατευθύνσεων με κοινά και επιλεγόμενα ανά κατεύθυνση σεμινάρια, εργαστήρια και ασκήσεις.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 στις 11:00 (και οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις).

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 


3. Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία

Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος–Ιστορία και Αρχαιολογία (Α.Μ.Κ.Ι.Α.) είναι από τη συγκρότησή του εγγενώς διεπιστημονικό, αφού περιλαμβάνει τρεις κατεξοχήν αρχαιογνωστικές κατευθύνσεις, αυτές της Αρχαίας Ιστορίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο τους κρίσιμου γεωπολιτισμικού τομέα της αρχαίας λεκάνης της Μεσογείου, ιδίως της Ανατολικής.

Αποσκοπεί στην προαγωγή της επιμέρους και της συνδυασμένης, ακριβώς, έρευνας και εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη και τη διάχυση της
αντίστοιχης ειδικής και διεπιστημονικής γνώσης μέσα, κυρίως, από τη διαμόρφωση ειδικών στα οικεία της πεδία.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν ως εξής:
• Αρχαία Ιστορία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, στις 09:30
• Κλασική Αρχαιολογία: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, στις 11:00
• Προϊστορική Αρχαιολογία: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, στις 11:00

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.