Ανέβηκε 11 θέσεις στο Webometrics Ranking of World Universities


Δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουλίου 2020, η νέα παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» για το 2ο εξάμηνο του 2020.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε έντεκα θέσεις σε σχέση με την αντίστοιχη κατάταξη του Ιανουαρίου και βρίσκεται στη θέση 233 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων.

Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 71η θέση μεταξύ των 3593 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη.

Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 269, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 384, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 567 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 621. 

Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 71 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (βλέπε πίνακα 1).

(http://www.webometrics.info/en/world )

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τ

α πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. 

Η κατάταξη δημοσιεύεται για 17η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

 Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σε τέσσερα επιμέρους κριτήρια τα οποία είναι τα εξής:

1.       Παρουσία (Presence Rank) 5%: Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.

2.       Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.

3.      Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων.

Στην κατάταξη του Ιουλίου  του 2020 υπάρχει νέα σημαντική μεθοδολογική αλλαγή σε σχέση με την περσινή εκδοχή της κατάταξης: Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου  υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.  Μέχρι τον Ιανουάριο υπολογιζόταν από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 110 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των δέκα πρώτων προφίλ.  Τον Ιούλιου του 2019 η βαθμολογία είχε υπολογιστεί με βάση τα 100 πρώτα προφίλ μείον τα πέντε πρώτα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 ο υπολογισμός γινόταν με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ Καθηγητών και ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου, μείον τις ετεροαναφορές του πρώτου προφίλ.

4.      Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2013-2017 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2020 (β΄ εξάμηνο)

Ranking

World Ranksort descending

University

Presence Rank*

Impact Rank*

Openness Rank*

Excellence Rank*

1

233

National and Kapodistrian University of Athens

377

388

86

223

2

269

Aristotle University of Thessaloniki

173

329

282

309

3

384

National Technical University of Athens

645

478

376

442

4

567

University of Patras (incl University of Western Greece)

616

796

362

679

5

621

University of Ioannina

1424

978

467

646

6

637

University of Crete

794

994

407

725

7

880

University of Thessaly

1061

1804

550

929

8

941

University of the Aegean

1059

1422

845

1174

9

1229

Athens University of Economics and Business

1670

1604

830

1752

10

1269

Technical University of Crete

1788

2510

866

1425

11

1357

Harokopio University of Athens

4587

1612

1475

1777

12

1393

University of Piraeus

1515

2280

1115

1752

13

1398

Hellenic Open University

1776

1605

2030

1825

14

1458

University of Macedonia

1130

1641

1827

2060

15

1524

Democritus University of Thrace

961

5997

725

1055

16

1584

Agricultural University of Athens

2136

4013

1009

1508

17

1980

Technological Education Institute of Athens

2184

3793

2548

2082

18

2005

Ionian University

2505

1546

2439

3305

19

2007

Technological Education Institute of Crete

1885

4376

2402

1963

20

2049

University of Peloponnese

2348

4022

1582

2432

21

2204

Panteion University of Political and Social Sciences

2533

2485

2562

3116

22

2265

University of Western Macedonia

2428

5176

1470

2453

23

2778

Technological Education Institute of Thessaly (former TEI of Larissa)

3928

3836

2719

3616

24

2864

American College of Greece

7674

3762

3243

3534

25

3066

School of Pedagogical and Technological Education

6233

3416

3965

3889

26

5046

Technological Education Institute of Western Macedonia (TEI Kozani)

3070

11070

5821

3961

27

5108

Athens Information Technology

29701

10286

5821

3442

28

5715

Metropolitan College

9362

3952

4768

6528

29

5964

American School of Classical Studies at Athens

2796

2793

5821

6528

30

6180

(1) Hellenic Army Academy

15139

11752

5821

4619

31

6244

Technological Education Institute of Piraeus

2765

3260

5821

6528

32

6500

Technological Education Institute of Western Greece

2541

10737

5821

5219

33

6669

Technological Education Institute of Lamia

8715

9787

5821

5315

34

6795

International Helenic University

3892

9780

2717

6528

35

7321

American College of Thessaloniki

9550

8347

5821

5828

36

7667

Technological Education Institute of Epirus

2428

5984

5740

6528

37

8545

Athens School of Fine Arts

5058

6555

5821

6528

38

8716

Hellenic Naval Academy

11735

13711

5821

5315

39

10080

Technological Educational Institution of the Ionian Islands

5670

8618

5821

6528

40

10837

(3) CITY College International Faculty University of Sheffield

8887

9315

5821

6528

41

11031

Technological Education Institute of Patras

7443

9730

5821

6528

42

11074

American Farm School Thessaloniki

8906

9618

5821

6528

43

11294

Mediterranean College

9302

9868

5821

6528

44

11660

New York College

7966

10462

5821

6528

45

11691

Aegean Omiros College

21592

9397

5821

6528

46

12839

College Year in Athens

20150

10948

5821

6528

47

13002

Technological Education Institute of Chalkida

25759

10618

5821

6528

48

13388

Bca Business Studies

14081

12168

5821

6528

49

13751

Akto Art & Design

21994

11980

5821

6528

50

14019

Hellenic American Education Center

16766

12737

5821

6528

51

14811

Technological Educational Institute of Central Greece

7069

14672

5821

6528

52

14840

Independent Science & Technology Studies

19733

13536

5821

6528

53

15047

City Unity College

17686

13955

5821

6528

54

16201

Technological Educational Institute of Peloponnese

4830

16670

5821

6528

55

16336

Hellenic American University

20972

15275

5821

6528

56

16527

Vakalo Art & Design College

11527

16306

5821

6528

57

17138

Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)

20614

16266

5821

6528

58

18109

ICBS Business School

25897

16865

5821

6528

59

18503

State Conservatory of Thessaloniki

15847

18295

5821

6528

60

19169

DEI College

21227

18645

5821

6528

61

20083

British Hellenic College

17089

20045

5821

6528

62

20558

AAS College Applied Arts Studies

21846

20217

5821

6528

63

21313

Athens School of Management

23564

20829

5821

6528

64

21516

Institution d΄Etudes Francophones

25999

20789

5821

6528

65

21842

Conservatoire of Northern Greece

26477

21105

5821

6528

66

22824

René Descartes College

20688

22900

5821

6528

67

23295

American University of Athens

29849

21755

5821

6528

68

23517

Greek Bible College

22864

23419

5821

6528

69

25229

MBS College College of Crete Heraklion

25818

24988

5821

6528

70

25940

College of Professional Journalism

30225

24471

5821

6528

71

27512

European College for Tourism Studies Corfu

29609

26985

5821

6528