Δεν το χάνεις...


Αν αναζητήσει κανείς προσφερόμενες λύσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στο ευρύτερο πεδίο του Design, είναι βέβαιο ότι από όλες τις επιλογές, δεν θα περάσει απαρατήρητη η περίπτωση του Διακλαδικού Μεταπτυχιακού για το Design που λειτουργεί, επί 17 χρόνια, στον ΑΚΤΟ.

Το Master of Arts in Design γνωστό σε πολλούς πλέον και ως MAD, προσφέρεται με την επικύρωση του κρατικού Βρετανικού Middlesex University, του Λονδίνου. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα που απέδωσε αυτό το πρόγραμμα κατά την μακρά πλέον διαδρομή της εφαρμογής του, το καθιστούν κορυφαία επιλογή για σπουδές Design στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Τρεις είναι οι πυλώνες στους οποίους εδράζεται:

- Διακλαδικότητα

- Καινοτομία

- Αειφόρος Ανάπτυξη

Η Διακλαδικότητα -κι’ όχι απλά Πολυκλαδικότητα- εξασφαλίζει συνθήκες γόνιμης συνύπαρξης για τους σπουδαστές ποικίλων κλάδων του Design (Interior, Product, Graphic, Comics, Animation, Fashion, Photography κ.ά) και διευρύνει το πεδίο ερευνητικής αναζήτησης, που οδηγεί στην καινοτομία. Η εφαρμογή της διακλαδικότητας σημαίνει αλληλεπίδραση, αλληλοτροφοδότηση με ιδέες, συλλογική συνείδηση ένταξης σε μια κοινότητα που διατηρεί την δυναμική της ομάδας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις δημιουργικές αξίες του καθενός σπουδαστή ατομικά.

Η Καινοτομία προβάλλει ως αυτονόητη κατάληξη της ατομικής και της συλλογικής προσπάθειας μέσα στο προδιαγεγραμμένο περιβάλλον διακλαδικότητας. Η ενθάρρυνση και τα κίνητρα για πυκνή προσέλευση & παρουσία των σπουδαστών στη σχολή ευνοεί τη συνεργασία και εμπλουτίζει την ανταλλαγή ερευνητικού υλικού.

Η Αειφόρος Ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε τάση που πρέπει να ακολουθούμε για βελτίωση του προφίλ μας. Η αποδοχή αυτού του μοντέλου ανάπτυξης αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση, για την θεώρηση -ως αποδεκτής- μιας ερευνητικής πρότασης και φυσικά το ίδιο ισχύει για τα Projects Διπλωματικής Εργασίας.

Το κεντρικό αφήγημα που ορίζει το στίγμα του MAD (και των Διπλωματικών Εργασιών που παράγει) εμπεριέχεται μέσα στην ακόλουθη παραδοχή:

Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας, που σχετίζεται με αξίες, στόχους και αποτελέσματα design, αναπτύσσεται σε αστικό περιβάλλον. Ο αστικός χώρος επεκτείνεται διαρκώς σε βάρος του φυσικού, που συρρικνώνεται με δραματικούς ρυθμούς σε παγκόσμια κλίμακα. Παράλληλα όμως, σε λειτουργική συνάρτηση με τον άμεσα αντιληπτό και γεωγραφικά προσδιορισμένο αστικό χώρο (δηλαδή την Πόλη) διαμορφώνεται και ένας άυλος, νοητός χώρος, βασικό μέρος του οποίου είναι το “νέφος” πληροφορίας και δεδομένων. 

Τα μεγάλα ζητήματα της ανθρωπότητας όπως: η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και οι δυσμενείς διακρίσεις, η νέα νομαδική διαβίωση & εργασία, και φυσικά, οι νέες τεχνολογίες με τις εφαρμογές τους στην εργασία, στην διακυβέρνηση, στην εκπαίδευση, στον ελεύθερο χρόνο κ.λπ., είναι πλέον αντιληπτά εντός αυτού του διπλού συστήματος, που αποδόθηκε, για πρώτη φορά, από τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή του Προγράμματος Νίκο Φιλιππακόπουλο (FiNikos), με τον όρο Αστικό Πεδίο.

Το σύστημα, εντός του οποίου λειτουργεί το Design στην ολοκληρωμένη του διαδικασία (Έρευνα – Ανάλυση – Σύνθεση – Αποτέλεσμα), είναι το Aστικό Πεδίο.

Σ’ αυτό το πεδίο λοιπόν, το MA in Design ΑΚΤΟ/Middlesex University, ένα πολύ καλά δομημένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ευρύτερου φάσματος των κλάδων του Design, μέσω της Διακλαδικότητας αναδεικνύει την Καινοτομία, στοχεύοντας στην στήριξη και διαφύλαξη της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το “μανιφέστο” του MAD συνοψίζεται στις παρακάτω φράσεις, καθιστώντας το ως τον ιδανικό προορισμό για μεταπτυχιακή εκπαίδευση, όποια κι αν είναι η αφετηρία των σπουδών σας:    

MAD for design / MAD for research / MAD for innovation / MAD for urban field / MAD for other designers / MAD for creative adventure / MAD for experimental process / MAD for art & design crossroads / MAD for sustainable development / MAD for interdisciplinary experience

Ανακαλύψτε περισσότερα εδώ