Η ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο


Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς όλων των κύκλων σπουδών που μετακινήθηκαν με το πρόγραμμα ERASMUS + κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τις δράσεις KA 103 &KA 107 αλλά διέκοψαν την κινητικότητα τους και επέστρεψαν εσπευσμένα στην Ελλάδα λόγω covid 19 και ακύρωσαν την κινητικότητας τους θα κρατήσουν το 80% της αρχικής εγκεκριμένης επιχορήγησης (το οποίο ήδη έχουν λάβει πριν την έναρξη της κινητικότητας τους) ανεξαρτήτως εάν τα παραστατικά των δαπανών τους ξεπερνούν ή όχι το 80% της αρχικής τους χρηματοδότησης.

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύει η αρχική απόφαση 20202421/7.4.2020 της Επιτροπής Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων σε συνδυασμό με τις οι οδηγίες του εθνικού φορέα διαχείρισης του προγράμματος.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ