Η ανακοίνωση του προέδρου του Φοιτητικού Συλλόγου


Ο Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Φίλης Αστέριος, ενημέρωσε τους φοιτητές του σχετικά με την διεξαγωγή της φετινής εαρινής εξεταστικής.

"Αγαπητοί Συμφοιτητές,

Ευχόμαστε αυτό το μήνυμα να είναι από τα τελευταία που αφορούν την εξ αποστάσεως εξεταστική και τις εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Το ευχόμαστε γιατί, ελπίζουμε πως το πανεπιστήμιο έχει λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους που τέθηκαν όλο αυτό το διάστημα από όλες τις πλευρές και πιστεύουμε πως θα αξιοποιήσει τις καλές ενδεδειγμένες πρακτικές, αλλά επίσης όπως αντιλαμβανόμαστε για ακόμη μία φορά αυτή τη χρονιά, ακούει τους φοιτητές του!

Ξεκινώντας την ενημέρωση από τις νέες λειτουργίες στο Φοιτητολόγιο:

Για πρώτη φορά, έπειτα από την πρότασή μας στην επιστολή προς την Πρύτανι και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στις 04.05.2020 με αρ. πρωτοκόλλου 86184/4.5.2020, ο καθένας από εμάς θα δηλώνει τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η οποία απαιτεί απόλυτη σοβαρότητα και ευθύνη από πλευράς μας, το πανεπιστήμιο θα δει και θα διαπιστώσει ενδεχόμενες τεχνολογικές αδυναμίες. Επίσης, θα μπορεί να δει στις δηλώσεις, εάν κάποιος φοιτητής ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή ένα μέλος από τον στενό οικογενειακό κύκλο ανήκει σε ευπαθή ομάδα και τέλος θα γνωρίζει ακριβώς με τη δική μας υπευθυνότητα και δήλωση, ποιοι φοιτητές βρίσκονται εκτός Ελλάδος.

Σύντομα όσοι δεν έχετε λάβει οδηγίες από τις γραμματείες των τμημάτων σας για αυτή την δήλωση, θα λάβετε αναλυτικά.

Για την εξεταστική…

Η εισήγησή μας διαμορφώθηκε, σε ένα κλίμα ανακεφαλαίωσης όλων των προηγούμενων τοποθετήσεων, από την στιγμή που ξεκίνησε η κρίση, λαμβάνοντας υπόψη πάντα και τις δικές σας παρατηρήσεις που είχαμε τακτικά και ανά καιρούς.

Ακριβώς η τοποθέτηση του εκπροσώπου μας όσο αφορά τον τρόπο εξεταστικής ήταν η εξής: 

« Ιδανικά θέλουμε όλα τα μαθήματα να εξεταστούν με εξ αποστάσεως μεθόδους, για να αισθανόμαστε όλοι μας ασφαλείς και για να μην διακινδυνεύσουμε οτιδήποτε με την παρουσία μας στο Πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνουμε όμως πως, για ορισμένα μαθήματα, δυο τρία, η δια ζώσης εξέταση είναι αναπόφευκτη. Γι’ αυτό ζητάμε, όταν αποφασισθεί ότι θα εξεταστούν μαθήματα δια ζώσης να δούμε μία πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση για την αιτία που το μάθημα εξετάζεται δια ζώσης. 

Εάν μου επιτρέπετε, να σας προτείνουμε και κάτι ακόμη… Για αυτά τα μαθήματα που θα εξεταστούν δια ζώσης, να τα μεταφέρετε μετά το τέλος Ιουνίου και εντός του Ιουλίου, ώστε οι συμφοιτητές μας να προγραμματίσουν με άνεση και χωρίς βιασύνη την επιστροφή τους στην Αθήνα, είτε βρίσκονται εκτός συνόρων, είτε στην περιφέρεια.»

Όπως αντιλαμβάνεστε, η εξεταστική σε όλα τα Τμήματα και στην πλειονότητα των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως μεθόδους πλην ορισμένων, ελάχιστων εξαιρέσεων.

Σε αυτό το μήνυμα σας επισυνάπτουμε την εισήγηση της επιτροπής που συστάθηκε από το πανεπιστήμιο για να προτείνει ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης. Διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές προτάσεις. Σύντομα τα τμήματα θα εξειδικεύσουν, το καθένα με την ιδιαιτερότητά του. Όλοι μας αναμένουμε τις επίσημες οδηγίες και ανακοινώσεις σε επίπεδο Πρυτανείας, Τμημάτων και Μαθημάτων."

H εισήγηση της επιτροπής

Εισήγηση της ορισθείσας από τη Σύγκλητο Επιτροπής για την ανάπτυξη «Πρότασης για μεθόδους εξ αποστάσεως εξέτασης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-20»

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 59181/Ζ1/19.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020(ΦΕΚ Β΄1935), ιδίως δε τα άρθρα 6 και 7 αυτής, και υπό τις παρούσες υγιειονομικές συνθήκες προτείνονται οι παρακάτω τρόποι εξέτασης των φοιτητών:

1. Εξέταση με εργασίες (ατομικές ή ομαδικές): Ενδείκνυται για μαθήματα με μικρό αριθμό φοιτητών. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και, ανάλογα με τη φύση του μαθήματος, μπορεί να συνοδεύονται και από προφορική παρουσίαση των εργασιών από τους φοιτητές. Οι εργασίες είναι δυνατό να έχουν ανακοινωθεί και ανατεθεί στους φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ή να ανακοινωθούν και να ανατεθούν στους φοιτητές την ημέρα της εξέτασης, με την υποχρέωση των φοιτητών να αναρτήσουν την εργασία τους στο e-class μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον διδάσκοντα (κάποιων ωρών ή one day project)

2. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση: Πραγματοποιείται μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης, που επιτρέπει τη σύνδεση με τον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών και των διδασκόντων, όπως το e-presence ή το google meet, ατομικά ή ομαδικά. Πριν από την έναρξη της εξέτασης θα γίνεται ταυτοποίηση των φοιτητών, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, θα υπάρχει αυστηρότητα στην ώρα εισόδου και οι φοιτητές θα εισέρχονται στο google meet με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Η προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μπορεί να  υποβοηθείται ή να συνδυάζεται με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του e-class. Συγκεκριμένα, μέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» που έχει τη δυνατότητα ερωτήσεων κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις τύπου σωστό/λάθος κ.λπ.) και ερωτήσεων ανάπτυξης (https://docs.openeclass.org/el/teacher/exercises). Προτείνεται επίσης το google forms (https://support.google.com/a/users/answer/9308764?hl=en), το οποίο επίσης υποστηρίζει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, λίστας, check box, ανάπτυξης κλπ και, επιπλέον, έχει τη δυνατότητα shuffling (να εμφανίζει ‘ανακατεμένες’ τις ερωτήσεις σε κάθε φοιτητή).

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής μπορεί να διευκολύνει, αν παραστεί ανάγκη ή ζητηθεί από διδάσκοντα, με πρόταση και άλλων τρόπων, πλατφόρμας ή άλλων εργαλείων πληροφορικής που καλύπτουν τις ανωτέρω απαιτήσεις σε αυτήν την κατηγορία.

 Αναφορικά με το αδιάβλητο των εξετάσεων και την αξιοπιστία διενέργειας των εξετάσεων διασφαλίζονται με τα ακόλουθα μέτρα: 

α. Το e-class συνδέεται με τον έλεγχο λογοκλοπής Turnintin και ελέγχονται οι εργασίες και οι ερωτήσεις ανάπτυξης.

b. Για τις ερωτήσεις προτείνεται η ανάπτυξη μεγάλης βάσης ερωτήσεων από την οποία θα αντλούνται τυχαία.

 c. Προτείνεται ο περιορισμός του χρόνου εξέτασης και κλείσιμο του συστήματος που θα επιλεγεί κατά τη χρονική περάτωση της εξέτασης.

d. Στην προφορική εξέταση εξ αποστάσεως, πέρα από τη σύνδεση με τον ιδρυματικό λογαριασμό θα γίνεται ταυτοποίηση με κάμερα και προτείνεται να συμμετέχει ένας επιτηρητής (επιπλέον του εξεταστή).

e. Η προφορική εξ αποστάσεως εξέταση πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες φοιτητών (έως 15 άτομα κατ’ ανώτατο, ώστε να είναι ευχερής η επίβλεψη από τους εξεταστές), κατά προτίμηση τυχαιοποιημένες, που εξετάζονται διαδοχικά. 

Λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση της συμμετοχής, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στην εξεταστική διαδικασία των φοιτητών που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα απαιτούμενα μέσα για την εξ αποστάσεως εξέταση.

 Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα των φοιτητών τηρούνται μόνο για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο προς τους σκοπούς της ταυτοποίησης των φοιτητών και της διασφάλισης της αξιοπιστίας των εξετάσεων και του αδιάβλητου αυτών. Συνεπώς, οι προφορικές εξετάσεις σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται, αλλά ο υπεύθυνος του μαθήματος τηρεί ξεχωριστό κατάλογο με τα απολύτως αναγκαία στοιχεία του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και ιδρυματικό λογαριασμό μέσω του οποίου εισέρχεται ο φοιτητής). Ο κατάλογος αυτός, όπως και τα γραπτά των φοιτητών, φυλάσσεται με επιμέλεια του υπεύθυνου του μαθήματος μέχρι την οριστικοποίηση των βαθμολογιών και, πάντως, για δώδεκα (12) μήνες. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού ο εν λόγω κατάλογος, όπως και τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών για τα προγράμματα σπουδών κάθε Σχολής ορίζονται οι Κοσμήτορες της Σχολής.