Μια πολύ σημαντική διάκριση...


Ερευνητική ομάδα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΕΜΠ) κέρδισε το 2ο βραβείο στο hackathon - #HackCoronaGreece. Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων με τρεις λειτουργίες που ενισχύουν την προσπάθεια καταπολέμησης του κορωνοϊού. 

Οι ερευνητές προέρχονται από τα εργαστήρια Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας - Biomedical Simulations and Imaging (BIOSIM), με διευθύντρια την Καθ. Κ. Νικήτα και Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Μάθησης - Artificial Intelligence and Learning Systems Laboratory (AILS), με συντονιστή τον Αναπλ. Καθ. Γ. Στάμου.

fto.jpg

Το SMARTY - Self-Assessment&Monitoring Tool for COVID-19based on Audio Records and Artificial Intelligence - είναι ένα έξυπνο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο σχεδιάστηκε από την ομάδα των ερευνητών του ΕΜΠ, με στόχους: (i) την ανίχνευση μη-διεγνωσμένων κρουσμάτων COVID-19, (ii) τη διευκόλυνση της τηλε-παρακολούθησης ασθενών με COVID-19 και (iii) την παραγωγή σημάτων συναγερμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το SMARTYχρησιμεύει ως έξυπνος προσωπικός βοηθός για την παρακολούθηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την νόσο COVID-19, ενώ υποστηρίζει τους επαγγελματίες υγείας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών δημόσιας υγείας στη λήψη αποφάσεων, μέσω προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων βασισμένων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αναμένεται ότι η εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης σε ετερογενή δεδομένα που συλλέγονται από ερωτηματολόγια (συμπτώματα, ιατρικό ιστορικό, δημογραφικά στοιχεία, μετρήσεις ζωτικών σημάτων) και ηχογραφήσεις (βήχα, αναπνοής, φωνής) θα οδηγήσει στην εξαγωγή εξατομικευμένων δεικτών διακινδύνευσης και εξέλιξης της νόσου COVID-19.ΤοSMARTYθα φιλοξενηθεί στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ.

Τα μέλη της ομάδας: Δρ.Kωνσταντία Ζαρκογιάννη, μέλος ΕΔΙΠ, και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες Κώστας Μήτσης, Χαράλαμπος Παπακωνσταντίνου, Μαρία Αθανασίου.

To #HackCoronaGreece είχε την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πολλών ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων καθώς και σημαντικών φορέων δημόσιας υγείας και τεχνολογίας.