Δες αναλυτικά


Εν όψει της κρίσιμης κατάστασης με τη σταδιακά αυξανόμενη εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, η πολιτεία θέσπισε μέτρα και για τον τομέα της εκπαίδευσης με την αναστολή της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας. Το Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ διαπνεόμενο από το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στους φοιτητές του, έχει ήδη σχεδιάσει τις κατάλληλες λύσεις ώστε να υποστηρίξει λειτουργικά και ρεαλιστικά τη συνέχιση της επαφής των φοιτητών με την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω των ακόλουθων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.

Υποστήριξη Προπτυχιακών Μαθημάτων

-Αξιοποίηση της υπηρεσίας μονόδρομης σύγχρονης διδασκαλίας (http://live.uoa.gr/) για την ζωντανή μετάδοση διαλέξεων του μαθήματος. Κάθε Τμήμα θα οργανώσει πρόγραμμα διαλέξεων σε προκαθορισμένες αίθουσες που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό.

-Αξιοποίηση της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (https://eclass.uoa.gr) για την αμφίδρομη επικοινωνία και παροχή εκπαιδευτικού υλικού μελέτης μέσα από τα ηλεκτρονικά μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές.

-Αξιοποίηση ήδη καταγεγραμμένων βιντεοδιαλέξεων του μαθήματος από προηγούμενα έτη (https://delos.uoa.gr/) καθώς και των υπαρχόντων πρότυπων ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων του ιδρύματος (https://opencourses.uoa.gr).

-Χρήση των σχετικών εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (youtube, facebook)

-Αξιοποίηση ελεύθερων εμπορικών λύσεων (webex, teams κ.α.)

Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Επιπρόσθετα των υπηρεσιών υποστήριξης των προπτυχιακών μαθημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, για τα μεταπτυχιακά μαθήματα μπορεί να γίνει χρήση της υπηρεσίας τηλεσυνεδρίασης μέσω της πλατφόρμας eClass, η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών χώρων / δωματίων για τη ζωντανή online διδασκαλία με ταυτόχρονη διάδραση με τους φοιτητές (εικόνα, βίντεο και ήχος) καθώς και την υποστήριξη online παρουσιάσεων, διαμοιρασμού εφαρμογών και ασπροπίνακα. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία epresence δεν προτείνεται για διδασκαλία αλλά για συνεδριάσεις.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν συντονισμένα και σταδιακά και θα συνοδευτούν με συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης από το Κέντρο Διαχείρισης & Λειτουργίας Δικτύου του ΕΚΠΑ.