Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για αξέχαστες εμπειρίες.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναζητά πτυχιούχους Πανεπιστημίου για πρακτική άσκηση, με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους νέους για επαγγελματική κατάρτιση και δυνατότητα να εξελίξουν τις γνώσεις τους πάνω στις σπουδές τους.

Στόχος της πρακτικής άσκησης Schuman είναι να συμβάλει στην εκπαίδευση των ευρωπαίων πολιτών, στην επαγγελματική τους κατάρτιση και στην παροχή πληρέστερης γνώσης σχετικά με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η διάρκεια των περιόδων άσκησης είναι πέντε μήνες και οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση Schuman πρέπει:

-να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών

-να έχουν πτυχίο/πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου

-να πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη γλώσσα

-να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου

-να μην έχουν εργαστεί για διάστημα μεγαλύτερο των δύο διαδοχικών μηνών εντός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ

-να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης στο πλαίσιο πανεπιστημιακής έρευνας (επιπέδου «junior» ή «senior academia») πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
 

Ημερομηνίες περιόδων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων:
Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28/29 Φεβρουαρίου – Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουνίου – 30 Ιουνίου

Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου – Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου

Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπροθέσμως ή αυθορμήτως δεν πρόκειται να εξεταστούν.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αδικούνται οι υποψήφιοι με αναπηρία.

europe.jpeg