Με όραμα να βρεθεί το Πανεπιστήμιο στην καρδιά της κοινωνίας


Υπεγράφη το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων University Pari-Est Créteil (Γαλλία), University of Cordoba (Ισπανία), University of Evora (Πορτογαλία), University of Novi Sad (Σερβία), University of Patras, University of Sibiu (Ρουμανία) και University of Udine (Ιταλία). 

Τα συγκεκριμένα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στην Νότια Ευρώπη, ακολουθώντας ποιοτικές προδιαγραφές υλοποίησης της στρατηγικής διεθνοποίησής τους και ανταποκρινόμενοι στη διαθεματική φύση και τη γεωγραφική τους υπόσταση, προκρίνουν την πολύ-γλωσσική, καινοτόμο και επαγγελματική προοπτική  των φοιτητών/τριών τους καθώς και τη σημασία της διάδοσης των Ευρωπαϊκών αξιών. 

Το όραμα είναι: «Το Πανεπιστήμιο στην καρδιά της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο παρόν και στο μέλλον». 

Η συμμαχία UNES στοχεύει να δημιουργήσει ένα δυναμικό, μελλοντικής και διευρυμένης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής προοπτικής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που θα δεσμεύεται να προετοιμάσει τους Ευρωπαίους πολίτες ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των ψηφιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών.  

Η συμμαχία των εφτά Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων θα δημιουργήσει μία κοινότητα περισσότερων από 160.000 φοιτητών/τριών και 14.000 μελών διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και θα επιδιώξει την ενδυνάμωση των συνεργασιών με χώρες της Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί την ιδρυματική πράξη της συμμαχίας UNES – University for a New European Society και το απαύγασμα του κοινού προβληματισμού για το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η εξέλιξη της συνέργειας αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω της συμμετοχής στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο του ERASMUS +.