Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.


Το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society προσφέρει υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, σε ορισμένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα:

ΙΕΚ ΑΚΜΗ - πέντε (5) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου

ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών - μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (Αθήνα) - μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου

ΙΙΕΚ NEW YORK - τρεις (3) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA International Program

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - μία (1) υποτροφία για το MSc in International Shipping, Finance and Management

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) - τέσσερις (4) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - μία (1) υποτροφία για το ΜΔΕ Επιστήμη των Υπολογιστών

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece - τρεις (3) υποτροφίες στους κάτωθι κλάδους: MSc in International Business and Management / MSc in Entrepreneurship / MSc in Finance
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά - μία (1) υποτροφία MSc in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment

ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών (Αθήνα) - μία (1) υποτροφία μεταπτυχιακά προγράμματα επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων / Τμήμα Ναυτιλίας και Μεταφορών

Athens Tech College - μία (1) υποτροφία για τα πρόγραμμα MSc in Management of Business, Innovation & Technology

IST College - μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους: International MBA / International MBA – Digital Marketing / International MBA – Human Resource Management / International MBA – International Supply Chain Management and Logistics / MSc Computer Systems Security / MSc Computing and Information Systems / MSc Psychological Science – Clinical Psychology / MSc Psychological Science – Applied and Social Psychology / MSc Psychological Science – Research Methods

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Κέντρο Ερευνών - δέκα (10) υποτροφίες στην κατεύθυνση του Project Management

Mediterranean College - δύο (2) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους: MSc Marketing Management / MSc International Hospitality Management / MSc Advanced Computer Networks / MSc Big Data Analytics / MSc Mechanical Engineering and Design / MSc Civil Engineering and Construction / MSc Special Educational Needs & Disabilities / MSc Counselling & Psychology in Educational Settings / MSc Applied Psychology: Clinical Psychology & Counselling / MSc Applied Psychology: Health Psychology & Counseling / MSc Integrative Counselling & Psychotherapy

Μητροπολιτικό Κολλέγιο - μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου από τους κάτωθι κλάδους: MSc International Maritime Business / MSc International Shipping and Logistics    

New York College: μία (1) υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Γνωσιακές Συμπεριφορικές Ψυχοθεραπείες, (MSc CBP), Αθήνα

Διαδικασία συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο την προβλεπόμενη αίτηση συμμετοχής (όπου απαιτείται να συνυποβάλλουν και την αίτηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος) μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού και στη διεύθυνση www.equalsociety.gr

Ειδικότερα, η υποβολή αιτήσεως βρίσκεται στο τομέα «Εκπαίδευση» και στην ενότητα «Σπουδάζω με υποτροφία», όπου παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.