Για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Η Ακαδημία Αθηνών χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή άλλες ειδικές σπουδές, από τα έσοδα κληροδοτημάτων, τα οποία διαχειρίζεται. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προσφέρει δώδεκα υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Οι χορηγούμενες υποτροφίες ορίζονται ως ακολούθως:

Κληροδότημα Αγγελετόπουλου: Xορήγηση μίας υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο του Αστικού Δικαίου

Κληροδότημα Ιωάννου Βόζου: Χορήγηση τριών υποτροφιών (Λυρικό Τραγούδι, Κλασική Κιθάρα, Πιάνο) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη

Γενικά κληροδοτήματα υπέρ της εκπαιδεύσεως: Χορήγηση μίας υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο της Θεωρητικής Φυσικής και μίας υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στις Επιστήμες Περιβάλλοντος

Δωρεά Ιωάννου Ζάρα: Χορήγηση μίας υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο του Διεθνούς Δικαίου

Δωρεά Στέλιου και Έλλης Ιωάννου: Χορήγηση μίας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ) στο εξωτερικό στον κλάδο της Μεταλλειολογίας ή της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας

Κληροδότημα Αλέξανδρου Λοβέρδου: Χορήγηση μίας υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών

Δωρεά Πάικου Νικολαΐδη: Χορήγηση μίας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ) στο εξωτερικό στον κλάδο της Παπυρολογίας

Κληροδότημα Ελένης Ψημένου: Χορήγηση δύο υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στις γνωστικές περιοχές Αρχαία Ελληνική Ιστορία - Κλασική Αρχαιολογία - Ιστορία της Βενετοκρατίας στον ελληνικό χώρο

Οι υποψήφιοι κάθε υποτροφίας θα εξεταστούν γραπτώς σε μαθήματα του κλάδου τους κατά το μήνα Μάιο.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε υποτροφία θα βρεις εδώ.