Ποια είναι η τελευταία προθεσμία.


Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για τη συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2018 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 30/3, τελευταία ημέρα πριν τις διακοπές του Πάσχα. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποβάλει την αίτησή τους μέχρι τη λήξη λειτουργίας των αντίστοιχων ημερήσιων ή εσπερινών λυκείων.

Αναζήτησε τις σχετικές εγκυκλίους και τα υποδείγματα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο «Εξετάσεις».