Από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το μοναδικό στην Ελλάδα που θα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην Αστροφυσική.


Το έβδομο κατά σειρά Ινστιτούτο ιδρύει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στην Κρήτη, μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης νόμου στις 26/2. Το μόνο στην Ελλάδα που θα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στον τομέα της Αστροφυσικής. 

Μετεξέλιξη των δραστηριοτήτων αστροφυσικής που γίνονται εδώ και χρόνια στην Κρήτη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ, στόχος του Ινστιτούτου Αστροφυσικής θα είναι να προωθήσει την έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα και να προσελκύσει Έλληνες αστροφυσικούς του εξωτερικού.

Οι βασικές υποδομές του λειτουργούν ήδη στην Κρήτη, στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, που ιδρύθηκε το 1986 από κοινού από το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το γερμανικό Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ.

Το Αστεροσκοπείο στην περιοχή του Ψηλορείτη σε υψόμετρο 1.750 μέτρων χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές συνθήκες παρατήρησης. Η ευκρίνεια της ατμόσφαιρας στον Σκίνακα είναι η καλύτερη που έχει μετρηθεί μέχρι σήμερα σε αστεροσκοπείο της Ευρώπης. Το κύριο τηλεσκόπιο διαμέτρου 1,3 μέτρων είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα αστρονομικά όργανα. Ήδη έχουν δημοσιευθεί 200 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βασισμένες στην ανάλυση των παρατηρήσεών του.