Δείτε την καταληκτική ημερομηνία


Δείτε την καταληκτική ημερομηνία

 

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος "Χρήστου Αθανασιάδη" της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου Δήμου Ζαγορίου, καλεί όλους τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

 

1. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό φοίτησης σε Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή για μεταπτυχιακές σπουδές που να φαίνεται και ο χρόνος εγγραφής τους στη Σχολή.
2. Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή Δημότισσα του Τοπικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρίου
3. Αίτηση με την οποία να ζητεία υποτροφία.

 

Υποτροφία δικαιούνται:
Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Νομού Ιωαννίνων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου
Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του Νομού Ιωαννίνων και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ΕΛλάδας εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου
Γ) Παιδιά που αποφοιτούν από οποιοδήποτε Λύκειο της Ελλάδας και είναι εγγεγραμμένα στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου τουλάχιστον προ πενταετίας και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας
Δ) Όσα από τα παραπάνω παιδιά συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού για 4 χρόνια μέχρι ηλικίας 30 ετών.

 

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου στο τηλέφωνο 26533 - 60300 ή 26533 - 60322.
Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούλιος 29, 2016