Δείτε τα αναλυτικά


Δείτε τα αναλυτικά

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των ΕΠΑΛ παραθέτει τα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων των  υποψηφίων τόσο του ΠΑΛΑΙΟΥ όσο και του ΝΕΟΥ συστήματος.

 

Τα στατιστικά στοιχεία υποψηφίων του ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος εδώ

Τα στατιστικά στοιχεία υποψηφίων του ΝΕΟΥ συστήματος εδώ