Μάθετε τώρα τις σχετικές λεπτομέρειες


Μάθετε τώρα τις σχετικές λεπτομέρειες

 

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με ανακοίνωση της γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθούν οι Yποτροφίες Grivalia Properties σε διπλωματούχους του Ιουνίου 2016.


Χορηγούνται τρεις ετήσιες υποτροφίες, ύψους 2.000 € έκαστη, για το ακαδ. έτος 2015-2016 στον/στη φοιτητή/τρια των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αντίστοιχα, ο οποίος ή η οποία:

 

έχει εισαχθεί στη Σχολή του/της τον Σεπτέμβριο του 2011 και θα ολοκληρώσει τις σπουδές του/της στα πέντε έτη σπουδών τον Ιούνιο του 2016 και θα λάβει τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος μεταξύ των φοιτητών της Σχολής του/της.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει φοιτητής ή φοιτήτρια που θα αποφοιτήσει τον Ιούνιο του 2016 στα 5 χρόνια σπουδών, θα αναζητηθούν οι υπότροφοι που θα αποφοιτήσουν αρχικά στα 5 έτη + εξεταστική Σεπτεμβρίου, ακολούθως στα 5 έτη+ 1 εξάμηνο και τέλος στα 5 έτη +1 έτος σπουδών.


Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έως και τις 30.09.2016 στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Δ/νση Μέριμνας, Θωμαϊδειο Κτίριο, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, τηλ. 210 7721330 & 210 7721951, τα ακόλουθα παραστατικά:
Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας) και Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας.

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.