Δείτε τις λεπτομέρειες


 

Δείτε τις λεπτομέρειες

 

Το πρόγραμμα υποτροφιών Special Programmes Scholarships 2016 δέχεται αιτήσεις από 8 Απριλίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 από υποψηφίους οι οποίοι θα εγγραφούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://sigca.sre.gob.mx/login

 

Για λεπτομερείς πληροφορίες στα Ισπανικά και Αγγλικά που αφορούν στα Special Programmes ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785