Δεν υπάρχει προθεσμία για την αίτηση για το φοιτητικό-στεγαστικό επίδομα

Αγνοήστε τις σχετικές ανακοινώσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ για προθεσμία μέχρι 31 Μαρτίου.

Κείμενο: Ευγενία Σαρρή

Ακολουθεί η διευκρίνιση:

Με αφορμή ερωτήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αναφορικά με την προθεσμία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευκρινίστηκε ότι δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης.

Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του προσκομίζοντας το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.

Τα ΑΕΙ και ΤΕΙ σε σχετικές τους ανακοινώσεις καλούσαν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Μετά από επικοινωνία με τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μας γνωστοποιήθηκε ότι πλέον δεν υπάρχει προθεσμία και δέχονται αιτήσεις μέχρι και το τέλος του έτους.