Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ορόσημο στην εξωστρεφή πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο...
Ναταλία Πετρίτη
11.11.2022
Intro Image

Για κοινά ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα.
Ναταλία Πετρίτη
10.11.2022
Intro Image

Βρήκαν τις πόρτες κλειδωμένες και τις κλειδαριές αλλαγμένες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν μ...
Ναταλία Πετρίτη
10.11.2022
Load more...