Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Για το καλό του ΕΚΠΑ τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κλίμα συναίνεσης...
Ναταλία Πετρίτη
09.06.2023
Intro Image

Πώς εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στι...
Ναταλία Πετρίτη
08.06.2023
Intro Image

Το θέμα της ελληνικής φοιτητικής συμμετοχής στην PQ23 «Rethinking Cities: Performing places and stor...
Ναταλία Πετρίτη
08.06.2023
Load more...