Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Τι δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκης Κεραμέως για την επιλογή σχολείου από τους γονείς των μαθητών, τ...
Ναταλία Πετρίτη
17.05.2023
Intro Image

Διεθνής συνεργασία στην Ανθρωπιστική Μηχανική του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του Πανεπισ...
Ναταλία Πετρίτη
16.05.2023
Intro Image

Η κατάταξη βασίστηκε στην αποτίμηση και βαθμολόγηση 20.531 πανεπιστημίων παγκοσμίως, από τα οποία ξε...
Ναταλία Πετρίτη
16.05.2023
Load more...