Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Οι βασικοί στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής της Παιδείας σύμφωνα με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Ναταλία Πετρίτη
29.06.2023
Intro Image

Πανελλαδικές 2023:Το μηχανογραφικό και οι βάσεις εισαγωγής
Ναταλία Πετρίτη
28.06.2023
Load more...