Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Την επικαιροποιημένη Χάρτα Αειφορίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων παρουσίασε στην 9η Διάσκεψη για το...
Ναταλία Πετρίτη
10.10.2022
Intro Image

Θα κατασκευαστούν επίσης 8.150 νέες κλίνες σε πέντε πανεπιστήμια της χώρας μέσω σύμπραξης δημοσίου κ...
Ναταλία Πετρίτη
07.10.2022
Intro Image

Στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την καταδικαστικ...
Ναταλία Πετρίτη
07.10.2022
Load more...