Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πέντε συμβουλές για να χτίσεις νέες σχέσεις στο πανεπιστήμιο, κερδίζοντας τη συμπάθεια και την εμπισ...
Ναταλία Πετρίτη
29.06.2022
Intro Image

Ποια λάθη κάνεις και αποβαίνουν μοιραία ως προς τη σχέση σου με τους υπόλοιπους ανθρώπους;
Ναταλία Πετρίτη
27.06.2022
Intro Image

Υπάρχουν μερικοί συνάδελφοι που δημιουργούν ένα τοξικό περιβάλλον εργασίας. Μάθε πώς να τους διαχειρ...
Ναταλία Πετρίτη
24.06.2022
Load more...