Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Τα νέα μέτρα για τα σχολεία, ΑΕΙ, εξετάσεις, Φροντιστήρια, ΚΞΓ, ΙΕΚ και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δ...
Ναταλία Πετρίτη
14.02.2022
Intro Image

Το επόμενο διάστημα θα γίνει καταγραφή της ύλης κεντρικά στο υπουργείο Παιδείας για την πρόοδο των τ...
Ναταλία Πετρίτη
11.02.2022
Intro Image

Oι υποτροφίες που προορίζονταν για τις ευπαθείς ομάδες φοιτητών με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά κριτή...
Ναταλία Πετρίτη
10.02.2022
Load more...