Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

«Ως εδώ! Από τη ΣΘΕ δε λείπει η αστυνομία, αλλά χρηματοδότηση, καθηγητές και βιβλία» λένε οι φοιτητέ...
Ναταλία Πετρίτη
11.05.2022
Intro Image

Ο αριθμός των εισακτέων στην Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ορίζεται στους 135 και το πρώτο στάδιο θα διεξ...
Ναταλία Πετρίτη
11.05.2022
Intro Image

Άνδρες της κρατικής ασφάλειας «αλωνίζουν» μέσα στο ίδρυμα και κάνουν «προληπτικούς» ελέγχους σε άτομ...
Ναταλία Πετρίτη
10.05.2022
Load more...