Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ξεκινά μια σημαντική δράση που αφορά στη συγκέντρωση φαρμάκων, ληγμένων προς ανακύκλωση και μη ληγμέ...
Ναταλία Πετρίτη
21.03.2022
Intro Image

Ήδη, το έχουν εγκαταστήσει στα κινητά τους πάνω από 500 φοιτητές
Ναταλία Πετρίτη
21.03.2022
Intro Image

Ορισμός Εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας ως Ψηφιακών Διαχειριστών για την υλοποίηση της πρωτοβουλί...
Ναταλία Πετρίτη
18.03.2022
Load more...