Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Βάσεις εισαγωγής 2022: Μαύρα μαντάτα για χιλιάδες υποψήφιους και για τα Πανεπιστήμια
Ναταλία Πετρίτη
18.07.2022
Intro Image

Το νομοσχέδιο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουρ...
Ναταλία Πετρίτη
15.07.2022
Intro Image

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισα...
Ναταλία Πετρίτη
15.07.2022
Load more...