Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Συντριπτικό «όχι» Πρυτανικών αρχών και ακαδημαϊκών κατά του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια
Ναταλία Πετρίτη
14.06.2022
Intro Image

Ηχηρό «όχι» στη διάλυση του ελληνικού πανεπιστημίου από 740 πανεπιστημιακούς και ερευνητές από 50 χώ...
Ναταλία Πετρίτη
14.06.2022
Intro Image

Το τοπίο των επαγγελματικών δικαιωμάτων παραμένει ακόμα θολό σε ορισμένες σχολές, και δεν είναι λίγα...
Ναταλία Πετρίτη
10.06.2022
Load more...