Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Λειτουργία Κοινωνικής Μέριμνας με δωρεάν υπηρεσίες, εχεμύθεια και με πλήρη διατήρηση του προσωπικού...
Ναταλία Πετρίτη
24.06.2022
Intro Image

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Χαμηλές πτήσεις στις επιδόσεις των υποψηφίων
Ναταλία Πετρίτη
23.06.2022
Intro Image

Επιστολή διαμαρτυρίας γονέων υποψηφίων στην υπουργό Ν. Κεραμέως
Ναταλία Πετρίτη
23.06.2022
Load more...