Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευ...
Ναταλία Πετρίτη
05.08.2022
Intro Image

Θα προκηρυχθούν δύο υποτροφίες, τετραετούς διάρκειας, για τη χορήγηση μικτού ποσού 1.000,00 ευρώ μην...
Ναταλία Πετρίτη
05.08.2022
Intro Image

Οι δράσεις αφορούν επί του πεδίου των ανθρωπιστικών επιστημών σε τομείς : Αα. Φιλοσοφία και Επιστήμη...
Ναταλία Πετρίτη
04.08.2022
Load more...