Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Το DUTH Innovation Challenge είναι ένας διαγωνισμός καινοτομίας καταγραφής και ανάδειξης επιχειρηματ...
Ναταλία Πετρίτη
24.05.2023
Intro Image

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχ...
Ναταλία Πετρίτη
24.05.2023
Intro Image

Ποιοι προορίζεται να αναλάβουν το υπουργείο Παιδείας
Ναταλία Πετρίτη
22.05.2023
Load more...