Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πανελλαδικές 2023 - Βάσεις Εισαγωγής: Που πηγαίνουν οι βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών του 3ου Επιστημ...
Ναταλία Πετρίτη
21.07.2023
Intro Image

Η βραβευμένη εργασία διακρίθηκε γιατί χρησιμοποίησε πόρους και απτά προπλάσματα τρισδιάστατης εκτύπω...
Ναταλία Πετρίτη
20.07.2023
Intro Image

Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής σε 100 σχολές
Ναταλία Πετρίτη
19.07.2023
Load more...