Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις αναμένεται άνοδος των βάσεων εισαγωγής και αποκλεισμός του 1/3 τ...
Ναταλία Πετρίτη
26.05.2022
Intro Image

Θα διορίζουν τα Συμβούλια των ιδρυμάτων τον Πρύτανη αντί να τον εκλέγουν τα μέλη ΔΕΠ; Το πιο «γκρίζο...
Ναταλία Πετρίτη
25.05.2022
Intro Image

Το 32% των νέων ηλικίας 15-34 ετών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση εργάζεται σε θέσεις χαμηλότερων προσ...
Ναταλία Πετρίτη
25.05.2022
Load more...