Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ο οδηγός για τις μετεγγραφές με βάση τη σχετική εγκύκλιο
Ναταλία Πετρίτη
17.10.2023
Intro Image

Οδηγός για τις μετεγγραφές - Πώς γίνονται οι αιτήσεις - Διαφορά μετεγγραφής και μετακίνησης
Ναταλία Πετρίτη
11.10.2023
Intro Image

Η αρχή φαίνεται πως θα γίνει από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ναταλία Πετρίτη
10.10.2023
Load more...