Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων. Για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. πα...
Ναταλία Πετρίτη
19.05.2023
Intro Image

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα εικονικών ασθενών προσφέρει στους φοιτητές ιατρικής ένα σύγχρονο ψηφιοποιημ...
Ναταλία Πετρίτη
19.05.2023
Intro Image

Ποια είναι η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τη λίστα κατάταξης του Κέντρου Παγκόσμι...
Ναταλία Πετρίτη
18.05.2023
Load more...