Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Έχουν εκφραστεί απόψεις ότι ακόμα κι αν το άρθρο 16 κρίνεται αναχρονιστικό, η διαδικασία της «παράκα...
Ναταλία Πετρίτη
12.12.2023
Intro Image

Η «νέα γραμμή επιλέγει» να «ξεσκαρτάρει» το Γενικό Λύκειο, κοινώς να το «ελαφρώσει», σαν μια επιχείρ...
Ναταλία Πετρίτη
12.12.2023
Intro Image

Αίθουσα Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών
Ναταλία Πετρίτη
11.12.2023
Load more...