Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Πρόκειται για την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα ελέγχονται τα απαραίτητα πιστοποι...
Ναταλία Πετρίτη
15.09.2021
Intro Image

Νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών θα περιλαμβάνει το Μηχανογραφικό Δελτίο για τις Πανελλαδικές Εξετάσε...
Ναταλία Πετρίτη
13.09.2021
Intro Image

Εν αναμονή προτάσεων για συγχωνεύσεις, καταργήσεις ή τροποποιήσεις τμημάτων
Ναταλία Πετρίτη
10.09.2021
Load more...