Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Η βραβευμένη εργασία διακρίθηκε γιατί χρησιμοποίησε πόρους και απτά προπλάσματα τρισδιάστατης εκτύπω...
Ναταλία Πετρίτη
20.07.2023
Intro Image

Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής σε 100 σχολές
Ναταλία Πετρίτη
19.07.2023
Intro Image

Η βραβευθείσα εργασία επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως οι φωτο...
Ναταλία Πετρίτη
18.07.2023
Load more...