Ναταλία Πετρίτη
Intro Image

Ο υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε διεξοδικά στις πολιτικές στοχεύσεις του υπουργείου για την τριτοβάθμι...
Ναταλία Πετρίτη
07.11.2023
Intro Image

Με «προίκα» τα 36 Τμήματα δημόσιων ΑΕΙ που δεν θα λειτουργήσουν- Ο «γρίφος» της επιλογής φοιτητών, ο...
Ναταλία Πετρίτη
07.11.2023
Intro Image

Καταργούνται 35 Τμήματα ΑΕΙ και ενδυναμώνεται το Πανεπιστήμιο Θράκης - Αναλυτικά τα τμήματα που κατα...
Ναταλία Πετρίτη
06.11.2023
Load more...