Ταινίες & Σειρές

Trigonometry: 2+1=1

Ο Άγγελος Κλειτσίκας είδε τη νέα σειρά του BBC, πίσω από την οποία βρίσκουμε και την «δική μας» Αθηνά-ΡαχήλΤσαγκάρη και κατάλαβεπως, καμιά φορά, σε μια ερωτική σχέση, το τρίγωνο είναι το πιο δυνατό σχήμα.
Περισσότερα